Energetski tretmani

Iscelenje

Energetski tretmani

Svako od nas poseduje bioenergiju. To je energija koja nas prožima na svim nivoima postojanja. Tehnika Isceljenja istom podrazumeva uspostavljanje dogovora između klijenta i terapeuta o detaljima iste, te usmerenje energije u biopolje klijenta na takav način da ona prodire u telo i Auru klijenta i otklanja blokade na koje nailazi. Blokade mogu biti misaoni čvorovi, koji ne dozvoljavaju pojedincu da otpusti nešto iz prošlosti, te vodi produktivan život. Blokade mogu biti prihvaćeni obrasci ponašanja koji ne služe našem najvećem dobru. Blokade su najvidljivije u našem fizičkom telu, gde se manifestuju u raznim oblicima poremećaja ravnoteže i protoka naše prirodne energije kroz njega. Ova tehnika probija te blokade na svim nivoima, te nam pomaže da živimo kvalitetnijim životom. Važno je napomenuti da u ovom načinu isceljenja, treba obratiti pažnju na nekoliko faktora: 

MARIJA

Kontakt

Seanse

Postoji Ugovor Duše svakog pojedinca na svetu. To je Sporazum naše Duše sa samim sobom šta želimo da iskusimo u ovom životu. Ukoliko smo tu sebi zacrtali da želimo da se rodimo fizički “oštećeni”, taj Ugovor je nešto što je jače od bilo koje tehnike na ovom Svetu! (Kao neko sa urođenom fizičkom manom, te radom na isceljenju iste, vidim pomake na bolje pri seansama, ali ih ne mogu svrstati u kategoriju isceljenja).Ukoliko ste prirodno skloni bolovima,  moguće je da Vam ove seanse uzrokuju nelagode, bolove, pogoršanje zdravstvene slike, pogoršanje simptoma… Naravno, to su najekstremniji slučajevi, koji se ne moraju desiti svima, ali su vrlo mogući. Takvi simptomi traju dok se energija ne probije kroz blokade. Trajanje istih je individualno, od jedne seanse do nekoliko nedelja. Odvojite vreme za odmor, osluškivanje sopstvenog tela, te pružanja nege sebi u periodu dok energija ne odradi svoje.U najboljem slučaju, sve prođe prijatno i bezbolno.Rade se tri seanse, u dogovoru sa klijentom. Seanse podrazumevaju energetsko čišćenje prostora u kome boravite.Ukoliko postoji potreba za tim, seanse se mogu ponoviti.

Zakažite :

Zbog trenutnog stanja u celom svetu, seanse se rade isključivo na daljinu.

MARIJA

Sve seanse su na daljinu!
 
 
 
 
  • Seansa jedan na jedan 90€
  • Seansa sa manjom grupom  60€
  • Seansa sa većom grupom 30€

DIVINE WORD

Pišite mi

Ukoliko imate dodatnih pitanja, javite mi se.

AllEscort