Hipnoterapija

PLR- Past Life Regression

Zakažite

Hipnoterapija & PLR- Past Life Regression

Uz klasičnu, konvencionalnu hipnoterapiju, koja služi kao tehnika za prestanak pušenja, skidanja kilograma, menjanje navika, slike o sebi.. radim i poseban vid hipnoterapije koji spada u domen PLR- Past Life Regretion, odnosno vraćanje u prethodne živote. Specifičnost ove hipnoterapije se ogleda u tome što tu klijent, u tom posebnom stanju svesti, bude povezan sa sopstvenom Dušom, te je kanališe. U principu, Vi ste u potpunosti povezani sa tim divnim, većim delom sebe, sa kojim tokom celog života pokušavamo da komuniciramo na vidljiviji način. Taj deo nas, mnogi zovu naše nesvesno, kolektivna svest, više Ja, Duša… Kako god da ga zovemo, ono ima precizne podatke o nama od momenta kada smo nastali kao individualna svest, odvojivši se od Tvorca da iskusimo mnoge realnosti postojanja, te sve odgovore na koje nikad nismo umeli da damo objašnjenje, a svesni smo da uzrok postoji. U tom putovanju u prethodna postojanja, te između života, Vaša Duša Vas vodi u najvažnije živote u kojima ste živeli, a koji imaju direktne veze sa Vašim sadašnjim životom.

MARIJA

Zakažite

Pri tom, prepoznaje lekcije iz tih života, kao i misije. Isto tako, prepoznaje Duše koje ste tamo poznavali, a sada ste u direktnom kontaktu sa njima. Dakle, ova hipnoterapija je put kojim mogu da hode isključivo ljudi otvorenog uma, koji razumeju veliku mogućnost da neki od njihovih prethodnih oblika života ne mora biti isključivo vezan za planetu Zemlju, te da je moguće da su živeli na nekim, za nas za sada nepoznatim oblicima života, ili u, za nas, nepoznatim Planetama. 
Na kraju, Vaša Duša pravi presek Vašeg Ugovora Duše i života kojim živite, te poravnava sve ono što nije u skladu sa tim. 
 
Ova seansa se radi isključivo jedan na jedan,
te trenutno nije dostupna usled situacije na zemlji.

ZAKAZIVANJE :

Poručite seansu

DIVINE WORD

Pišite mi

Ukoliko imate dodatnih pitanja, javite mi se.

AllEscort